Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản Xuất - Thương Mại
SP/ DV chính:
Bao bì nhựa định hình
Năm thành lập:
2014
Số nhân viên:
Từ 5 - 10 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Thị Ngọc Hường
Tel: 0903 398 147
Dịch Vụ Hút Định Hình Các Loại

thông tin liên hệ
Lê Hoàng Tuấn Dũng
Quản Lý - 0903 333 425

Nguyễn Thị Ngọc Hường
Giám Đốc - 0903 398 147

Sản Phẩm Nhựa Định Hình

Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Nhựa Định Hình
Khay Định Hình
Khay Định Hình
Sản Phẩm Định Hình
Sản Phẩm Định Hình
Khay Thực Phẩm
Khay Thực Phẩm

Bế Dán Hộp Nhựa

Bế Dán Hộp Nhựa
Bế Dán Hộp Nhựa
Bế Dán Hộp Nhựa
Bế Dán Hộp Nhựa
Bế Dán Hộp Nhựa
Bế Dán Hộp Nhựa

Thẻ Phủ Keo Ép Định Hình

Thẻ phủ keo ép định hình
Thẻ phủ keo ép định hình
Thẻ phủ keo ép định hình
Thẻ phủ keo ép định hình
Thẻ phủ keo ép định hình
Thẻ phủ keo ép định hình